اُلس هاوزن، يوستوس

اُلس هاوزن، يوستوس (1800- 1882 م)

Olshausen, Justus

اديان­شناس آلماني

اُلِس هاوزن، متخصص الهيات بود. او نخستين دانشمند آلمـاني بود كه پس از بـرونف، پژوهش در زمينـة زند اوستا را شـروع كرد و در سال 1829 م، چهار فصل اول ونديداد را ترجمه و با نام آداب و قوانين مذهبي زرتشتيان منتشر ساخت. او همچنین مقاله­ها و رساله­هاي بسياري دربارة ايران­باستان و منابع ديني زرتشتي و زبان عبري منتشر كرده است.

اشتراک گذاری مقاله : Array
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *