رویتر، اُسکار

رویتر، اُسکار (1880 1954 م)

Reuther, Oscar

پژوهشگر معماری و باستان­شناس آلمانی

رویتر، مطالعات گسترده­ای در زمینة معماری شرقی داشت. او در سال 1905 م، به سرزمین باستانی بابل رفت و تا سال 1912 م، کاوش­های باستان­شناختی در تپة مرقس و خرابه­های منطقه­ای مسکونی، از نخستین لایه­های مربوط به دورة سلجوقی تا بخش­های مربوط به بابل را ادامه داد. مفهوم معماری کاخ‌های ساسانیان به شش دهه قبل، یعنی به مطالعات رویتر در کتاب‌ بررسی هنر ایران، بازمی‌گردد. با وجود حفاری‌ها و بررسی‌های انجام شده از آن زمان تا کنون، کار رویتر به شکلی بارز همچنان تأثیرگذار باقی مانده است. بیشتر توصیف‌ها و تعبیرات ما دربارة کاخ ساسانی هنوز برخاسته از این مطالعات به ویژه طرح‌های جذاب و جالب رویتر است. او تحقیقات و آثار دیگران را در مورد بناها مورد مطالعة دقیق قرار می‌داد. از آثار او معماری ایرانی و معماری ساسانی را می­توان نام برد.

اشتراک گذاری مقاله : Array

رویتر، اُسکار

رویتر، اُسکار (1880 1954 م)

Reuther, Oscar

پژوهشگر معماری و باستان­شناس آلمانی

رویتر، مطالعات گسترده­ای در زمینة معماری شرقی داشت. او در سال 1905 م، به سرزمین باستانی بابل رفت و تا سال 1912 م، کاوش­های باستان­شناختی در تپة مرقس و خرابه­های منطقه­ای مسکونی، از نخستین لایه­های مربوط به دورة سلجوقی تا بخش­های مربوط به بابل را ادامه داد. مفهوم معماری کاخ‌های ساسانیان به شش دهه قبل، یعنی به مطالعات رویتر در کتاب‌ بررسی هنر ایران، بازمی‌گردد. با وجود حفاری‌ها و بررسی‌های انجام شده از آن زمان تا کنون، کار رویتر به شکلی بارز همچنان تأثیرگذار باقی مانده است. بیشتر توصیف‌ها و تعبیرات ما دربارة کاخ ساسانی هنوز برخاسته از این مطالعات به ویژه طرح‌های جذاب و جالب رویتر است. او تحقیقات و آثار دیگران را در مورد بناها مورد مطالعة دقیق قرار می‌داد. از آثار او معماری ایرانی و معماری ساسانی را می­توان نام برد.

اشتراک گذاری مقاله : Array
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *