ساینا آتشین

شناگر

1383 خ –  ؟

ساینا آتشین، اهل گیلان، در 11 سالگی به عنوان نخستین دختر ایرانی در 25 مرداد 1394، 10 کیلومتر و 200 متر در دریای خزر در محدودة سنگاچین بندر انزلی به مدت 7 ساعت شنا کرد و رکورد شنا در آب‌های آزاد آسیا را به نام خود ثبت کرد.
قاسمعلی رضایی، مدیر مؤسسة ثبت رکوردهای ملی ایران در مورد این رکورد می‌گوید: «این رکورد در جهان تاکنون شکسته نشده و برای اولین‌بار است که این رکوردزنی صورت می‌پذیرد و چنین رکوردهایی در ایران فقط برای آسیا ثبت می‌شود.»
ساینا آتشین، این دختر شایسته 92 جلسه برای ثبت این رکورد تمرین داشت.

اشتراک گذاری مقاله : Array

ساینا آتشین

شناگر

1383 خ –  ؟

ساینا آتشین، اهل گیلان، در 11 سالگی به عنوان نخستین دختر ایرانی در 25 مرداد 1394، 10 کیلومتر و 200 متر در دریای خزر در محدودة سنگاچین بندر انزلی به مدت 7 ساعت شنا کرد و رکورد شنا در آب‌های آزاد آسیا را به نام خود ثبت کرد.
قاسمعلی رضایی، مدیر مؤسسة ثبت رکوردهای ملی ایران در مورد این رکورد می‌گوید: «این رکورد در جهان تاکنون شکسته نشده و برای اولین‌بار است که این رکوردزنی صورت می‌پذیرد و چنین رکوردهایی در ایران فقط برای آسیا ثبت می‌شود.»
ساینا آتشین، این دختر شایسته 92 جلسه برای ثبت این رکورد تمرین داشت.

اشتراک گذاری مقاله : Array
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *