سبا ولدخان

دانشمند برجستة زیست‌شناسی مولکولی

1353 خ –  ؟

سبا ولدخان، در سال 1353 خ در تهران متولد شد. او دانشمند ایرانی برجستة زیست‌شناسی مولکولی مقیم آمریکاست. وی فارغ‌التحصیل دکتری از دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه کلمبیاست و اکنون کرسی استادی دانشگاه «کیس وسترن رزرو» را بر عهده دارد. او در 22 سالگی ایران را ترک کرد.
سبا ولدخان، همچنین از مدافعان حقوق زنان در ایران است. وی در مورد خودش اینگونه می‌گوید: «برای اهداف با اعتماد به نفس به دنبال کارها می‌روم و اندیشه‌های جدید و نو را پیگیری می‌کنم که بعضاً پاسخ‌های مثبتی را هم دریافت کردم، این نیز برای موفقیت کافی است.»
این استادیار و پژوهشگر جوان ایرانی دانشگاه Case western reserve به دلیل کشف عملکرد پیچیدهترین ماشین سلولی، جایزة بزرگ علمی دانشمند جوان سال را از انجمن توسعة علم آمریکا(AAAS) دریافت کرد. دانشگاه‌های بسیاری به سبا ولدخان پیشنهادهایی در خصوص فعالیت حرفه‌ای او داده‌اند.
دکتر ولدخان، به دلیل تحقیقات بنیادی خود در چهار سال اخیر علاوه بر جایزة دانشمند جوان سال۲۰۰۴ م جوایز علمی معتبر دیگری را نیز از جمله جایزة علمی Searle کسب کرده است.
از افتخارات دکتر ولدخان می‌توان به کسب رتبة چهارم آزمون جامع علوم پایة پزشکی ایران در سال ۱۹۹۳ م؛ دریافت فلوشیپ از دانشگاه کلمبیا در سال ۱۹۹۶ م؛ دریافت جایزة James Howard McGregor در سال ۱۹۹۸ م؛ کسب فلوشیپRNA Society ؛ جایزة یادبود Peter Sajovic به تحقیقات برجستة بیولوژی دانشگاه کلمبیا؛ جایزة بینالمللی رسالة دکتری Horold weintraub در سال ۲۰۰۲ م؛ برندة جایزة مقالة برتر مجلة ساینس در سال ۲۰۰۴ م و در همان سال جزو ۱۵ استادیار دانشگاهها و مؤسسة تحقیقاتی در آمریکا بود که موفق به دریافت این جایزة ویژة استادیاران تازه کار شد، همچنین به دریافت جایزة «انجمن پیشبرد علوم آمریکا» را در سال 2005 م اشاره کرد.

اشتراک گذاری مقاله : Array
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *