محمدمهدی محمودی

معمار و طراح ساختمان دایرةالمعارف بزرگ اسلامی

1332 خ – 

محمدمهدی محمودی، در سال 1332 خ و در اراک متولد شد. او مدرک D P L G معماری را از دانشگاه تولوز فرانسه در سال 1361 خ دریافت کرد.

او از سال 1982 تا 1987 م استادیار دانشکدة معماری دانشگاه علوم و تکنولوژی شهر اوران الجزایر؛ از سال 1987 تا 1989 م طراح و مدیر پروژة مهندسین مشاور اتوجی در شهر کیوتو (ژاپن)؛ از سال 1368 خ تاکنون عضو هیأت علمی و استادیار دانشکدة معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران؛ مؤسس و مدیر پروژه در مهندسین مشاور هرم پی؛ از سال 1384 خ تاکنون عضو اصلی هستة مرکزی قطب علمی فناوری معماری ایران؛ از سال 1390 خ تاکنون عضو هیأت امناء انجمن مفاخر معماری ایران و مدیرعامل مؤسسة مطالعات منظر و پایدار و … است.

فعالیت‌های عمدة وی شامل این موارد است: طراح و مدیر پروژة مجموعه ساختمان‌های دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی (دارآباد – تهران -1369 – 1383 خ) طراح و مدیر پروژة مرمت ساختمان کازرونی برای باشگاه ملوانان (بندر بوشهر – 1373 خ)؛ طراح و مدیر پروژة ساختمان اداری مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی (تهران- 1384 – 1387 خ)؛ مدیر پروژة کنارگذر ساحلی رامسر؛ مدیر پروژة تدوین ضوابط معماری ساختمان‌ها و مستحدثات دوازده بندر اصلی ایران (1386 خ)؛ مدیر پروژة تدوین اصول و معیارهای تعامل شهر و بندر در ایران؛ مدیریت پروژة ساماندهی سیمای شبانه و روزانة اماکن و فضاها در مرکز تاریخی شهر تهران حصار صفوی (1391 خ)؛ طراح و مدیر پروژة رصدخانة ملی ایران واقع در قلة گرگش در شهر کامو – کاشان (1391 – 1395 خ) و بسیاری پروژه‌های دیگر.

محمودی سه بار کاندیدای دریافت جایزة معماری بنیاد آقاخان شد؛ در سال 2001 م برای طراحی معماری مجموعه ساختمان‌های مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی و در همان سال برای طراحی معماری باشگاه ملوانان بوشهر و در سال 2010 م برای طراحی معماری ساختمان‌ بنادر و دریانوردی کاندیدای دریافت جایزة معماری این بنیاد شد.

این مرد بزرگ کتاب‌هایی نیز در زمینة معماری تألیف کرده است از جمله: کتاب توسعة مسکن هم‌ساز با توسعة پایدار؛ طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد انعطاف‌پذیری و … .

اشتراک گذاری مقاله : Array
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *