آبان 9, 1402

جوانان قدر جوانی را نمیدانند …

 

چون هنوز پیری را تجربه نکرده اند !

اشتراک گذاری : Array